Om Helle Alsted

Jeg blev i sommeren 2009 cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet. I min uddannelse har jeg haft fokus på at studere stress, psykisk arbejdsmiljø og anerkendende relationer, og herefter har jeg fået erfaring med at rådgive og vejlede personer i stressforebyggelse og stresshåndtering.

Derudover har jeg erfaring med at undervise og rådgive sygemeldte i blandt andet stressforebyggelse og – håndtering, psykisk arbejdsmiljø, trivsel, introverte og ekstroverte, pessimisme og optimisme, samt menneskelige relationer. Jeg arbejder ud fra, at der ikke findes én sandhed, men mange sandheder. Hvert enkelt menneske skal mødes, hvor det er, med de udfordringer han eller hun har, for at jeg kan hjælpe vedkommende. Jeg anser det som vigtigt at se stress som et fælles ansvar, der involverer både den stressede selv, familien, kolleger og lederen på arbejdspladsen.

Jeg blev i 2001 uddannet folkeskolelærer, men efter nogle år i det pædagogiske felt, blandt andet som konstitueret souschef i en børnehave, valgte jeg at følge min drøm om at hjælpe mennesker til et godt arbejdsliv - fri for stress.

Jeg har mine styrker i at hjælpe det enkelte menneske i individuelle samtaler, men jeg er også en god og engageret formidler/underviser, med en stor viden. Og så tager jeg også gerne samtaler med chef, kolleger eller HR-afdelingen, hvor der er brug for det, for at den stressede kan komme tilbage.

Lav din egen hjemmeside med mono.net