"Stress. Grib chancen for et bedre (arbejdsliv)" af Thomas Milsted

Bogen giver et godt overblik over, hvad stress er, samt hvordan stress på håndteres. Der er metoder til, hvordan stress skal håndteres på arbejdspladsen af medarbejderen, lederen og kollegerne. Der er også værktøjer til, hvordan stress forebygges på arbejdspladsen, samt hjælp til hvordan du som leder kan opdage stress hos dine medarbejdere, og hvordan medarbejderne kan hjælpe en stresset kollega. Bogen indeholder en stresstest og en meditations-cd

"Ledelse og Stress" af Lis Lyngbjerg Steffensen

Bogen giver en introduktion til, hvad stress er. Forfatteren sætter fokus på, at det er vigtigt, at lederen er opmærksom på, om han/hun selv er stresset. En stressset leder genererer oftest stressede medarbejdere. Bogen indeholder cases fra kendte virksomheder og deres ledere, som har egne erfaringer med stress, samt med at arbejde med at forebygge stress på virksomheden.

Bogen indeholder gode råd til stressforebyggelse og -håndtering. Et af de spændende redskaber, forfatteren introducerer, er stressbarometeret, der kan være med til at opdage stress i tide og forebygge at positiv stress udvikler sig til negativ stress.

"Stress. Den moderne udfordring" af Kirsten Nørgaard Pedersen

Denne bog er god til at sætte fokus på, hvordan stress skal håndteres på arbejdspladsen. 4 eksperter, der dagligt arbejder med at hjælpe virksomheder og deres ansatte af med stress, kommer med gode råd og eksempler på, hvordan dette gøres. Eksperterne er Jeanett Bonnichsen, Senter for stress og trivsel; Kurt Kørner Nielsen, Danfoss; Gitte Frost, Center for sundhed og livsstil; samt Laila Wodtke Nissen, HumanMove.

4 tidligere stressede fortæller deres historie om, hvordan de fik stress, hvordan arbejdspladsen kunne have hjulpet/hjalp, samt hvad de har lært af at være gået ned med stress.

Til sidst i bogen er der en værktøjskasse til stress, samt en stresstest, der handler om, hvordan man tackler udfordringer psykisk - og den er god som indledning til en samtale om, hvad der kan ændres fra virksomhedens samt den ansattes side.

"Stressbogen" af en tværfaglig forfattergruppe. PsykiatriFondens Forlag

Denne bog er specielt skrevet til virksomheder for at sætte fokus på, hvad stress er, samt hvordan man kan afhjælpe stress og forebygge det ved hjælp af et godt psykisk arbejdsmiljø. I bogen findes også cases med stressede medarbejdere, der hjælper på at forstå, hvilken betydning stress har for medarbejderen og for virksomheden, samt på hvordan man hjælper den stressede medarbejder

"Stresshåndtering i praksis" af en tværfaglig forfattergruppe. PsykiatriFondens Forlag

Denne bog er endnu mere konkret end "Stressbogen" af samme forfattere, idet den giver 10 gode råd til individuel håndtering af stress, samt 5 gode råd til, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe.

Bogen indeholder en individuel stresstest, samt en test på, om der er stress på arbejdspladsen - vurdering af det psykiske arbejdsmiljø

"Klar besked om stress. Hvem får stress. Hvorfor. Hvad kan man gøre. Hvornår skal man gå til lægen" af Bo Netterstrøm

Netterstrøm giver her gode bud på, hvordan stress på arbejdspladsen kan forebygges og håndteres. Derudover er der en grundig gennemgang af, hvad stress er med eksempler fra forskningen fra før 1997. Der gives også en del råd til, hvordan den stressede kan håndtere sin stress og blive stressfri.

"Praktisk stresscoaching - om at hjælpe mennesker med stress" af Bjarne Toftegård

Denne bog er primært henvendt til personer, der skal hjælpe mennesker med stress. Det kan være chefer, kolleger eller HR-afdelingen på arbejdspladsen, men også almindelige coach'es, der skal hjælpe stressramte.

Bogen giver en kort gennemgang af, hvad stress er, samt kommer med konkrete værktøjer til, hvordan man kan hjælpe et menneske med stress. Den har endda en skabelon til, hvilke elementer, der skal være i hele samtaleforløbet.

Der er i bogen også en kort gennemgang af livshjulet, samt en skabelon dertil. Livshjulet optræder ikke så mange bøger om stress, men kan være et rigtigt godt udgangspunkt for samtaler og videreudvikling for det enkelte menneske.

Jeg mener ikke, at det er muligt for en person, der ikke har arbejdet med stress eller coaching før at tage samtaler med stressramte efter at have læst denne bog. Der skal mere viden til om begge dele. Personer med stress er personer i krise, og de skal have kyndig hjælp og vejledning. Men Toftegård foreslår da også, at man supplerer læsningen af denne bog med læsning af hans andre bøger om stress, samt bøger om coaching.

Lav din egen hjemmeside med mono.net