"Stresscoaching. Coaching i grænselandet" af Majken Matzau

Bogen henvender sig til stressbehandlere og til ansatte i HR-afdelinger. Forfatteren giver et overblik over, stressens mange faser fra krise til mulighed for selv at være med til at forandre deres liv fra stress til ikke-stress. Forfatteren giver sit kritiske syn på hvilke muligheder og begrænsninger coaching har, når der behandles stress. Bogen indeholder konkrete fremgange til, hvordan man som stressbehandler skal og kan hjælpe den stressede videre i livet. Bogen indeholder også konkrete eksempler på, hvordan forfatteren har hjulpet forskellige personer til et liv uden stress.

"Løsningsfokuseret stressbehandling" af Bill O'Connel

Bogen sætter stressbegrebet i en nyt teoretisk perspektiv, det socialkonstruktionistiske perspektiv. Teorien handler om at se, hvad der fungerer for det enkelte menneske, for at få mennesket til at gøre mere af det. Forfatteren anvender også begrebet narrativ tilgang, hvor man tager udgangspunkt i klientens udgave af, hvad han eller hun oplever.

I bogen er cases fremført, hvor der anvendes løsningsfokuseret stress. Derudover er der en opskrift på fremgangsmåden i den løsningsfokuserede tilgang til at hjælpe den stressede videre i livet.

Til sidst i bogen kommer forfatteren ind på relationernes betydning i forhold til stress, for eksempel til ens partner, samt at arbejdspladsen også skal tage et ansvar for de ansattes stress og ændre på de vilkår i virksomheden, som generer stress hos den enkelte medarbejder.

"Træk vejret. Mere energi - mindre stress" af Stig Åvall Severinsen

Denne bog giver et stort indblik i, hvor vigtig kroppen - og især åndedrættet er for vores fysiske velbefindende, samt hvordan åndedrættet kan være med til at forebygge og mindske stress. Bogen har et meget højt fagligt informationsniveau.

Der findes en del øvelser, som almindelige mennesker kan foretage, men der er også nogle øvelser, som kan være farlige, hvis man gør dem alene eller forkert.

Bestemt en relevant bog til stress forebyggelse og -behandling

"Fra overlevelse til overskud" af Henrik Krogh

Henrik Krogh skriver i denne bog om overskudsmennesker, for at sætte fokus på, hvordan man undgår at få stress gennem trivsel. Krogh kommer med konkrete råd og øvelser til, hvordan man holder sig frisk, så man undgår udbrændthed og stress. Denne bog kan anbefales til dem, der vil undgår stress, samt dem der vil undgå at blive stresset igen.

"Stressbogen" af en tværfaglig forfattergruppe. PsykiatriFondens Forlag

Denne bog er specielt skrevet til virksomheder for at sætte fokus på, hvad stress er, samt hvordan man kan afhjælpe stress og forebygge det ved hjælp af et godt psykisk arbejdsmiljø. I bogen findes også cases med stressede medarbejdere, der hjælper på at forstå, hvilken betydning stress har for medarbejderen og for virksomheden, samt på hvordan man hjælper den stressede medarbejder

"Stresshåndtering i praksis" af en tværfaglig forfattergruppe. PsykiatriFondens Forlag

Denne bog er endnu mere konkret end "Stressbogen" af samme forfattere, idet den giver 10 gode råd til individuel håndtering af stress, samt 5 gode råd til, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe.

Bogen indeholder en individuel stresstest, samt en test på, om der er stress på arbejdspladsen - vurdering af det psykiske arbejdsmiljø

"Stresshåndtering" af Bo Netterstrøm

Netterstrøm deler her ud af sine 25 års erfaring med at behandle stress. Bogen indeholder cases, der gør det nemmere at se, hvordan stress kan komme til udtryk på forskellige måder hos forskellige mennesker, samt hvordan man kan behandle stress og stresssymptomer.

"Politikens bog om stress" af Johnny Schultz og Suzanne Hird

Denne bog gennemgår stress og har gode øvelser til at håndtere og undgå stress gennem 3 forskellige handlingsstrategier. Bogen kan anvendes af undervisere, der vil hjælpe andre til at forebygge og komme af med stress. Den indeholder også en individuel stresstest - både på fysiske og psykiske symptomer.

"Klar besked om stress. Hvem får stress. Hvorfor. Hvad kan man gøre. Hvornår skal man gå til lægen" af Bo Netterstrøm

Denne bog er fra 1997 og indeholder en del spændende forskningsresultater af stress på det tidspunkt.

Netterstrøm giver gode råd om håndtering af stress på arbejdspladsen, samt til den enkeltes håndtering og behandling af stress.

Fjendtlige mennesker får oftere blodpropper, og bogen har en tjekliste til at se, om du er et fjendtligt menneske, så du kan gøre noget ved din fjendtlighed og mindske risikoen for blodpropper.

"Stress. Den moderne udfordring" af Kirsten Nørgaard Pedersen

Denne bog er god til at sætte fokus på, hvordan stress skal håndteres på arbejdspladsen. 4 eksperter, der dagligt arbejder med at hjælpe virksomheder og deres ansatte af med stress, kommer med eksempler og gode råd til, hvordan dette skal gøres. Eksperterne er: Jeanett Bonnichsen, Center for Stress og Trivsel; Kurt Kørner Nielsen, Danfoss; Gitte Frost, Center for Sundhed og Livsstil; samt Laila Wodtke Nissen, HumanMove.

4 tidligere stressede fortæller deres historie om, hvordan de fik stress, hvordan arbejdspladsen kunne have hjulpet/hjalp dem, samt hvad de har lært af at være gået ned med stress. Til sidst i bogen er der en værkstøjskasse med stresshåndteringsværkstøjer, samt en stresstest, der handler om, hvordan man tackler udfordringer psykisk. Testen kan være god som en indledning til en samtale om, hvad der kan ændres fra virksomhedens side, samt af den ansatte.

"Praktisk stresscoaching - om at hjælpe mennesker med stress" af Bjarne Toftegård

Denne bog er primært henvendt til personer, der skal hjælpe mennesker med stress. Det kan være chefer, kolleger eller HR-afdelingen på arbejdspladsen, men også almindelige coach'es, der skal hjælpe stressramte.

Bogen giver en kort gennemgang af, hvad stress er, samt kommer med konkrete værktøjer til, hvordan man kan hjæpe et menneske med stress. Den har endda en skabelon til, hvilke elementer, der skal være i hele samtaleforløbet.

Der er i bogen også en kort gennemgang af livshjulet, samt en skabelon dertil. Livshjulet optræder ikke så mange bøger om stress, men kan være et rigtigt godt udgangspunkt for samtaler og videreudvikling for det enkelte menneske.

Jeg mener ikke, at det er muligt for en person, der ikke har arbejde med stress eller coaching før at tage samtaler med stressramte efter at have læst denne bog. Der skal mere viden til om begge dele. Personer med stress er peroner i krise, og de skal have kyndig hjælp og vejledning. Men Toftegård foreslår da også, at man supplerer læsningen af denne bog med læsning af hans andre bøger om stress, samt bøger om coaching.

Lav din egen hjemmeside med mono.net