Specialet hedder "Menneskelige relationers betydning for oplevet stress"

Mit speciale tager udgangspunkt i en person, der har oplevet stress igennem en længere periode. jeg ser på, hvilke betydninger hendes relationer til hendes mand, en veninde, en kollega, og hendes leder har, for at hun kan komme ud af stressen og tilbage på arbejdsmarkedet.

Jeg har arbejdet specialet i et socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk perspektiv.

God fornøjelse med læsningen!

Link til Specialet
Lav din egen hjemmeside med mono.net