"Fordelen ved at være indadvendt i en udadvendt verden" af Marti Olsen Laney

Flere af de mennesker, jeg har haft til stressrådgivning har en fordel af at finde ud af, at de tilhører den gruppe af mennesker, der kan omtales som inadvendte - også kaldet introverte. Det er ca. 15-20 % af Danmarks befolkning, der kan betegnes som indadvendte og resten betegnes som udavendte - også kaldet ekstroverte. Når verden omkring os er udadvendt, kan det være svært for den indadvendte at agere og klare sig, fordi de hele tiden bliver udfordret og sammenlignet med de udadvendte.

Det kan være en stor hjælp for mange at forstå, at de er indadvendte, samt at lære at leve efter dette. Denne bog kan varmt anbefales i forhold til at få en forståelse af de indadvendtes verden, hvad enten du selv er indadvendt, eller du kender een, der er indadvendt.

"Særligt sensitive mennesker" af Susanne Møberg

De særligt sensitive mennesker kan have det svært i en verden, hvor der er mange indtryk både fysisk, psykisk og socialt. Møberg giver i denne bog en inddeling i de forskellige former for sensitivitet, samt hvad sensitivitet er, og hvordan man lærer at agere som særligt sensitive.

Det kan være en stor hjælp for den særligt sensitive at finde ud af, at det er det, han/hun er, samt at finde ud af, hvordan man ved at forstå, hvad det er og betyder. Når du kender dig selv, er det nemmere at forebygge stress. Møberg viser i bogen forskellige skemaer og teknikker til, hvordan du kan finde frem til din særligt sensitive side og lære at forebygge og håndtere den. Denne bog kan også anbefales.

"Ildsjælenes bog" af Tommy Krabbe Andersen

Forfatterne bag denne bog tror på, at alle mennesker kan udvikle deres indre ildsjæl, og dermed leve et liv med deres passion - hvad enten det er i fritiden, i familien eller på arbejdspladsen. Et liv med passion er i høj grad et liv i trivsel, hvor risiokoen for stress  mindskes. Men når man brænder for noget, er der også en risiko for at brænde ud, og derfor er der i tillæg til bogen 3 kapitler om stresshåndtering - skrevet af undertegnede (Helle Alsted).

I bogen får du kendskab til de 4 ildsjæletyper, som Krabbe Andersen er kommet frem til ved at tale med diverse ildsjæle. Deres historier får du også i bogen. Du får samtidig et indblik i ildsjæletypernes fordele og ulemper i forhold til at arbejde alene og sammen med andre.

Derudover har Krabbe Andersen ildsjælehjulet over de faser, du skal igennem, for at finde ud af, hvordan du skal leve din indre ildsjæl ud. Bestemt en bog, der er værd at leve for folk, der mistrives eller som bare vil være mere bevidste om, hvordan de lever deres indre passion ud uden at brænde ud.

Lav din egen hjemmeside med mono.net